Kolory w reklamie – jaką odgrywają rolę?

Paleta kolorów

To, że różne kolory odgry­wają ważną rolę w mar­ketingu jest oczy­wiste.Każdy kolor ma wyjątkową zdol­ność do wpły­wa­nia na klien­tów i wywoły­wa­nia jakichś reakcji. Wszyscy zauważamy jak często jaskrawe kolory, takie jak czer­wony, są wyko­rzysty­wane na opakowa­ni­ach mate­ri­ałów pro­mo­cyjnych – ale co wiemy o resz­cie palety barw? Poznaj psychologię kolorów od praktycznej strony i wybierz właściwe barwy dla reklam […]

small_c_popup

Porozmawiajmy

Chcesz, abyśmy się odezwali i przedstawili ofertę współpracy?