Kolory w reklamie – jaką odgrywają rolę?

To, że różne kolory odgry­wają ważną rolę w mar­ketingu jest oczy­wiste. Każdy kolor ma wyjątkową zdol­ność do wpły­wa­nia na klien­tów i wywoły­wa­nia jakichś reakcji. Wszyscy zauważamy jak często jaskrawe kolory, takie jak …

Aktualizacja Regulaminu konkursów na Facebook

W najnowszym, zaktualizowanym regulaminie Facebooka znajdziemy nowy zapis odnośnie wykorzystywania znajomości uczestników naszych konkursów: E.    Promocje 1. W przypadku korzystania z serwisu Facebook do przekazywania informacji na temat promocji lub do …